Warsztaty

Twoje ciało jest niezwykłym i pięknym instrumentem – muzyka i słowa powstają w jego wnętrzu, dlatego wszelkie odmiany tempa, rytm i dynamikę można odtwarzać ruchem ciała.
Na podstawie teorii i pracy szwajcarskiego kompozytora Émile'a Jaques'a-Dalcroze'a.
Zapraszamy na warsztaty teatru ruchu
Najbliższe spotkanie
Od wielu lat Teatr Nikoli prowadzi warsztaty teatralne na terenie całego kraju i poza jego granicami. Obejmują one elementy pantomimy, akrobatyki, żonglowania, improwizacji tanecznej, improwizacji z partnerem oraz z przedmiotem pod muzykę klasyczną, współczesną, jazzową, etniczną. Przeznaczone są zarówno dla młodzieży jak i dorosłych.

Różnorodność proponowanych elementów daje uczestnikom możliwość obudzenia ciała oraz uruchomienia twórczego potencjału do kreowania ciekawych postaci poprzez ruch organiczny, gest oraz mimikę.

Celem jest otworzenie uczestników na poszukiwanie rozwoju poprzez różne kierunki sztuki. Istotą – czerpanie inspiracji do tworzenia nowego dzieła.
Efektem – umiejętność podejmowania improwizacji teatralnej, poszukiwania własnego, indywidualnego stylu oraz lekkiego i swobodnego zachowania się w danej sytuacji, co owocuje nie tylko na scenie, ale także w życiu codziennym.


Główną ideą warsztatów jest otwartość na nieustanne poszukiwanie. Celem nie jest narzucanie uczestnikom naszej formy teatralnej, lecz dążenie do stworzenia czegoś nowego, wspólnego. Dzięki temu podczas warsztatów powstają bardzo ciekawe, oryginalne scenki teatralne.

Program warsztatów obejmuje:

I ) Techniki
  • pantomima
  • taniec współczesny
  • akrobacje
  • żonglowanie
II ) Ruch improwizowany z użyciem wyżej wymienionych technik
  • improwizacja aktorska pod jazz, muzykę klasyczną i współczesną (zróżnicowany podkład umożliwia różnorodne poszukiwania ruchu i ekspresji)
  • improwizacja aktora z przedmiotem
  • improwizacja z użyciem ruchu, gestu, ekspresji postaci
  • improwizacja w kontakcie z partnerem
III) Tworzenie krótkich scenek
  • praca indywidualna
  • praca zespołowa – zrozumienie i wyczucie partnera
Prowadzący: Mikołaj Wiepriew, reż. Teatru Nikoli
Asystent: Dominika Jucha
© 2021 Teatr Nikoli - All right reserved.
Teatr Nikoli
Kontakt
(+48) 12 655 62 26
(+48) 603 886 792
teatr@nikoli.pl
© 2021 Teatr Nikoli - All right reserved.